• +420-530-506-138

Více než 19 let online. Skonto 5% na všechny objednávky placené převodem. VAT Free pro firmy z EU.

Všeobecné obchodní podmínky

Účinné datum: 10.4.2024

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.e-povleceni.com a https://www.clarabedding.com

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodávajícího (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-povleceni.com a www.clarabedding.com, a to přes rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem.

1.2 Definice pojmů:

Prodávající: IMAKDYNAMIC UK LIMITED (2 Pass Street, Oldham, Manchchester OL9 6HZ, England, Great Britain Company No. 6712191) podnikající v České republice prostřednictvím IMAKDYNAMIC UK LIMITED - branch, organizační složka, IČO: 28497503, Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, zapsaného u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 63953.

Tel.: (+420) 530 506 138, e-mail: sales@imakdynamic.com.

Kupující: Kupujícím je podnikatel nebo spotřebitel.

Kupující - spotřebitel: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Kupující - podnikatel: Právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že se pro účely těchto obchodních podmínek neposuzuje jako spotřebitel a je automaticky považován za podnikatele..

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.a Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného, tyto náklady jsou účtovány kupujícímu zvlášť) a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2.b Cena výrobků z pravých kožešin je pouze orientační a může se i značně lišit. Konečná prodejní cena je stanovena na základě poptávky a potvrzení objednávky v souladu s ročním období a momentální cenou kožešiny na trhu.

2.3 Pro objednání zboží či služby vyplní kupující ve webovém rozhraní obchodu objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávce uvedl, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky.

2.5 Objednávku je možné provést pouze na webovém rozhraní obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po potvrzení (akceptaci) objednávky kupujícího prodávajícím. Akceptace objednávky je provedena e-mailem, výjimečně telefonicky. Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal. To neplatí v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován. V případě, že si kupující zboží uloží do košíku a tento košík si uloží pod heslem do databáze, pak je nutné košík při ukončení objednávky aktualizovat. Zboží uložené v tomto košíku nemá charakter rezervace.

2.6 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, přičemž tyto náklady se neliší od základního sazebníku dodavatele.

2.7 Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit e-mailem na e-mailové adrese: sales@imakdynamic.com či telefonicky na telefonním čísle (+420) 530 506 138.

V případě, že kupující zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,
b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude prodávajícím vyžadován žádný poplatek.
Výše uvedené však neplatí v případě, pokud prodávající vyžaduje od kupujícího platbu předem (zálohu) – typicky u zboží na zakázku nebo při individuálním dovozu ze zahraničí. V takovém případě je kupující seznámen a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst složenou zálohu na újmu, která mu zrušením objednávky kupujícím vznikla.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky dle čl. 2.4 a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin prodávajícímu nepotvrdí, nebo pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží se již nedodává, zboží již není dostupné v objednané velikosti (rozměrech), výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena. Prodávající si vyhrazuje právo započíst všechny splatné závazky vůči kupujícímu, pokud takové existují z jeho předchozích objednávek, a částku vratky o tyto ponížit.

2.9 Obchodní podmínky, objednávku, evidenci platby a využití služby prodávající eviduje po dobu 5-ti let a na vyžádání kupujícímu poskytne údaje z této evidence.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku České pošty nebo DPD dle specifikace v objednávce. Pouze ČR a hodnota objednávky do 20.000,- Kč. Poplatek za dobírku je 45 Kč.
platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Faktura k proplacení Vám bude zaslána do kontaktního emailu po uzavření objednávky do 24 hodin. Originál bude součástí zásilky. Tento způsob platby je zvýhodněn 5% Skontem (Slevou) z ceny objednávky. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději do 7mi (sedmi) dní od uskutečnění objednávky.
platba platebními kartami VISA, MasterCard a Maestro při předání zboží kurýru DPD..
platbu kartou online lze také provést přes poskytovatele PAYPAL pokud nemáte účet v PAYPAL. Při objednávkovém procesu si vyberete platby v PAYPAL, budete přesměrování na zabezpečený formulář PAYPAL, kde zadáte údaje ze své platební karty.

Pozn. U zboží na zakázku nebo při individuálním dovozu ze zahraničí si vyhrazujeme právo na platbu předem (tzv. záloha), v tomto případě vám bude zaslána zálohová faktura na kontaktní email po uzavření objednávky. Platba předem je vyžadována také při vyšších objednávkách u zákazníků, kteří u nás nakupují poprve.
3.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit). Závazek kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující částku za zboží (kupní cenu + cenu dopravy) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji (pokud je zboží již vyrobeno), v případě, že zboží má být teprve vyrobeno, nebude ani započato s jeho výrobou.

3.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

3.6 Minimální hodnota jedné objednávky je 990,- Kč.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1 Zboží je dodáváno balíkem, a to přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 21 dnů, u některého zboží může být dodací lhůta delší, a to zejména u zboží vytvořeného na zakázku a u zboží dováženého ze zahraničí na konkrétní speciální objednávku zákazníka, jestliže není u výrobce skladem a musí se buď vyrobit, nebo jinak zajistit (zejména se jedná o limitované edice zboží). V těchto případech prodávající sdělí kupujícímu termín dodání na základě jeho dotazu pokud není tato lhůta uvedana na webu.

4.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít, je však nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Kupující je pak povinen co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

4.4 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní podávající umožnil nakládat.

4.5 Na kupujícího přechází vlastnické právo po úhradě celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání a po jeho předání kupujícímu.

5. Platební a další dodací podmínky

5.1 Osobní odběr není možný. Zboží je dodáváno obchodním balíkem v rámci České republiky i do zahraničí prostřednictvím České pošty nebo službou DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., dále jen „DPD“). Pro zaslání zboží mimo Českou republiku akceptuje prodávající pouze platbu převodem na jeho bankovní účet v EUR. Zaslání zboží na dobírku je možné pouze v rámci České republiky.

Výběr z ceníku dopravy pro ČR a Slovensko pro nejběžnější (obvyklé) obchodní případy, viz. tab. níže. Závazná cena za dopravu je kalkulována při uzavření objednávky. Kompletní ceník dopravy je k dispozici na vyžádání **

Celková hodnota objednávky **
Standardní doručení Balíkem Do ruky a DPD v ČR

Dodávky Obchodní balík ČP a DPD na Slovensko

* 990 Kč - 3.000 Kč

149 Kč

379 Kč

více než 3.000 Kč

55 Kč

379 Kč

* Minimální výše objednávky je 990 Kč, ** Cena včetně DPH 21%.

* Minimální výše objednávky u značky Christian Fischbacher a Schlossberg je 5000 Kč, ** Cena včetně DPH 21%.

5.2 Standardní doručování Balíkem do Ruky: Pro tento způsob přepravy spolupracuje prodávající s Českou poštou. Pokud kupující není zastižen na adrese doručení, zanechá Česká pošta písemné oznámení o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Tímto způsobem je možné zasílat zásilky do 30 kg a do hodnoty Kč 50.000,- Kč. V případě, že objednávka překračuje tyto parametry, je rozdělena na více kusů.
Standardní doručování DPD Private: Pro tento způsob přepravy spolupracuje prodávající s přepravcem DPD. Služba DPD Private přináší komfortní řešení pro vnitrostátní přepravu zásilek na soukromou adresu do druhého pracovního dne a průběžné informování příjemce o doručení.

Oznámení o doručení zásilky SMS nebo e-mailem den předem.
V den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovým upřesněním času doručení.
Pokud příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej jednoduše změnit odpovědí na SMS zprávu nebo e-mail.
Večerní doručení v Praze, Brně a Ostravě od 17 do 20 hodin.
Telefonické kontaktování kurýrem v případě, že nebude moci dodržet čas doručení zaslaný v SMS zprávě nebo e-mailu.
Automatický reporting o doručených a nedoručených zásilkách včetně důvodu v případě nedoručení.
E-mailové upozornění příjemce v případě neúspěšného pokusu o doručení.
Telefonické kontaktování příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.
Pokud se i přes veškerou snahu nepodaří zásilku kupujícímu doručit a byla z tohoto důvodu vrácena zpět na logistické centrum prodávajícího, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání kupujícího a není prováděno opakovaně.

5.3 V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním, nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky.

5.4 Objednávky uskutečněné po 25. 11. kalendářního roku expeduje prodávající v lednu následujícího roku. Toto omezení se netýká objednávek na zboží, u kterého je vyznačen termín dodání do 2-10 dnů.

5.5 Akce a slevy si prodávající vyhrazuje oznamovat na svých webových stránkách a na webovém rozhraní obchodu. Kupující má právo v době trvání slevy (akce) tj. vždy od 9:00 hod. v den uvedený jako den počátku slevy (akce) do 9:00 hod. následujícho dne využít možnosti zakoupit zboží za ceny nižší o x% slevu uvedenou v akční nabídce. Ceny jsou však u zboží uvedeny bez slevy. Slevu získá kupující až zadáním platného kódu (CODE) v kuponu, který je součástí akční nabídky, do patřičného políčka ve 2. kroku objednávky. Do tohoto políčka kupující musí uvést číslo kódu bez CODE. Systém poté přepočítá kupujícímu cenu objednávky a započítá slevu, která bude zobrazena ve 4. kroku objednávky. Akce z různých slev, které mohou běžet současně, se nesčítají, tedy je možné zadat pouze jedno platný CODE (využít jednu slevu/akci). Sleva je vázána na platbu zboží převodem na účet prodávajícího, přičemž platbu je nutno provést do 7 dnů po potvrzení objednávky. Pokud není platba připsána nejpozději 7. den po odeslání objednávky, není možné uplatnit slevu uvedenou na kuponu a slevu z tohoto kuponu nelze poté nárokovat.

5.6 V případě, že si kupující nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním zboží, a zboží bude prodávajícímu vráceno, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému

6. Odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku.

6.2 Poučení o právu kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády ze dne 18. ledna 2023.

A.1 Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

A.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží a posouzení stavu vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli by mělo být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu (poškozené, nekompletní), je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

A.3 Vysvětlivky:

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů nepopisuje práva spotřebitele z důvodů vadného plnění, která jsou popsána v samostatné části kupní smlouvy.
Lhůta (14denní) na odstoupení od kupní smlouvy poskytuje spotřebiteli dostatečný časový prostor na posouzení toho, zda daný výrobek opravdu chce, zda mu vyhovuje jeho velikost, barva apod. Výrobek si může v domácích podmínkách odzkoušet, nikoli však nosit a běžně užívat. Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím.

6.3 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem: formulář

6.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6.5 Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 Prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží prodávajícímu však provádí kupující na vlastní náklady). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7 Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal (pokud obal zajišťuje hygienickou nezávadnost výrobku, pak je nutné vrátit zboží v původním neporušeném obalu), jelikož prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Zboží nesmí být vyprané.

6.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku (čl. 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU), zejména od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (kupř. úprava rozměrů na rozměr jiný než je standardně dodávaný); u zboží vyráběného na konkrétní kusovou zakázku z metráže apod.), a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.9 Aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně (bod 47 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU).

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2 Neoznámil-li kupující vadu věci včas prokazatelným způsobem, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.3 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není u konkrétního zboží v popisu stanovena delší záruční doba) a počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad.

7.4 Všechny záruční reklamace zboží, u něhož se závada (závada však nesmí vzniknout nesprávným postupem při praní nebo sušení či mechanickým poškozením) projeví do 30 dnů od převzetí, řeší prodávající výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží, které má být takto vyměněno, není na skladě prodávajícího, bude v nejkratším možném termínu objednáno od dodavatele. Pokud takto reklamované zboží již není k dispozici ani na skladě dodavatele prodávajícího, vrátí prodávajícímu kupní cenu, a to v plné výši.

7.5 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu, nerespektování návodu k použití, špatná péče apod. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7.6 Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných na webovém rozhraní (webové stránce) či elektronickou cestou a skutečné reálné barvy. Takové plnění není vadné.

8. Reklamační řád

8.1 Kupující věc prohlédne co nejdříve po převzetí věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.2 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Reklamaci kupující zašle přes kontaktní formulář prodávajícího na webovém rozhraní obchodu nebo na e-mail: sales@imakdynamic.com. Zboží poté zašle kupující na adresu prodávajícího spolu s popisem vady. Zboží musí být kompletní – včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace (daňový doklad, záruční list apod.). Zásilka, u které nebude patrno, z jakého důvodu byla prodávajícímu doručena, bude odmítnuta a vrácena odesílateli.

8.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.4 Zboží kupující neposílá na dobírku, v takovém případě nebude přijato.

8.5 V případě, že kupující obdrží zdarma k nákupu dárek, nevztahují se na takový dárek práva spotřebitele.

8.6 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

8.7 Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

9. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

9.1 Prodávající tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

10.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.3 Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

10.5 Ceny u zboží v akci (akční zboží) platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

10.6 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy: imak@imakdynamic.com, informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mail, z něhož stížnost obdržel; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů; dozor nad dodržování zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

10.7 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

10.8 Daňový doklad (případně záruční list a návod k použití) bude přiložen do zásilky se zbožím zaslaným kupujícímu.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.e-povleceni.com a https://www.clarabedding.com

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodávajícího (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2 Definice pojmů:

Prodávající: IMAKDYNAMIC UK LIMITED (Company No. 6712191) podnikající v České republice prostřednictvím IMAKDYNAMIC UK LIMITED - branch, organizační složka, IČO: 28497503, Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, zapsaného u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 63953. Tel.: (+420) 530 506 138, e-mail: sales@imakdynamic.com.

Kupující - podnikatel: Právnická či fyzická osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že se pro účely těchto obchodních podmínek neposuzuje jako spotřebitel a je automaticky považován za podnikatele.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb.

1.3 Prodávající prohlašuje, že zaručuje originalitu veškerého nabízeného zboží.

1.4 Zboží, které není prodáváno jako tzv. brand značka, je vyráběno a dodáváno prodávajícímu přímo výrobcem; zboží, které je prodáváno jako tzv. brand značka, je pro tuto značku vyrobeno třetí osobou.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky prodávající činí zpravidla e-mailem (ev. telefonicky). Kupující je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy. Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal; to neplatí v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného, tyto náklady jsou účtovány kupujícímu zvlášť).

2.3 Kupující má právo před dodáním předmětu kupní smlouvy objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit e-mailem na e-mailové adrese: sales@imakdynamic.com či telefonicky na telefonním čísle (+420) 530 506 138. V případě, že kupující zruší objednávku:
a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,
b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude prodávajícím vyžadován žádný poplatek;
Výše uvedené však neplatí v případě, pokud prodávající vyžaduje od kupujícího platbu předem (zálohu) – typicky u zboží na zakázku nebo při individuálním dovozu ze zahraničí. V takovém případě je kupující seznámen a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst složenou zálohu na újmu, která mu zrušením objednávky kupujícím vznikla.

3. Cena za zboží a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které si zvolí při zadávání objednávky. U zboží na zakázku nebo při individuálním dovozu ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny předem (tzv. záloha), a to na základě zálohové faktury zaslané kupujícímu spolu s potvrzením objednávky.

3.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3 Závazek kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1 Zboží je dodáváno přepravcem dle volby kupujícího. Osobní odběr není možný. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 21 pracovních dnů, u některého zboží může být dodací lhůta delší, a to zejména u zboží vytvořeného na zakázku a u zboží dováženého ze zahraničí na konkrétní speciální objednávku zákazníka, jestliže není u výrobce skladem a musí se buď vyrobit, nebo jinak zajistit (zejména se jedná o limitované edice zboží). Přičemž přesné lhůty dodání v těchto případech uvedeny u jednotlivých položek zboží na webu jsou pouze informační. Prodávající sdělí kupujícímu termín dodání na základě jeho dotazu.

4.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3 Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží předáním zboží prvnímu dopravci v sídle organizační složky prodávajícího. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží prvnímu dopravci.

4.4 Na kupujícího přechází vlastnické právo po úhradě celé kupní ceny.

4.5 Objednávky uskutečněné po 25. 11. kalendářního roku expeduje prodávající v lednu následujícího roku. Toto omezení se netýká objednávek na zboží, u kterého je vyznačen termín dodání do 2 dnů, a dále na zboží v kategorii Slevy a Diskonty.

4.6 V případě, že si kupující nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží a objednávku včas nezruší a zboží bude prodávajícímu vráceno, je prodávající rovněž oprávněn požadovat náhradu újmy ve výši odpovídající poštovnému a balnému.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5.2 Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

5.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

5.4 Ceny u zboží v akci (akční zboží) platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

5.5 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.