• +420-530-506-138

Více než 19 let online. Skonto 5% na všechny objednávky placené převodem. VAT Free pro firmy z EU.

Zásady ochrany osobních údajů

Účinné datum: 1.1.2023

Správcem údajů je:

IMAKDYNAMIC UK LIMITED
odštěpný závod
Bořivojova 35/878
Praha
13000
Česká republika

E-Mail: support1@imakdynamic.com

Děkujeme, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostování

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste sdělili jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webových stránek ukládá webový server automaticky pouze tzv. protokolový soubor serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje požadavek. Tyto přístupové údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webových stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ochraně našich oprávněných zájmů na řádné prezentaci naší nabídky, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Hosting

Služby hostování a zobrazování webových stránek částečně poskytují naši poskytovatelé služeb na základě zpracování naším jménem. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechny údaje shromážděné ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu na těchto webových stránkách zpracovávány na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Zpracování údajů pro účely plnění smlouvy, navázání kontaktu

2.1 Zpracování údajů pro účely plnění smlouvy

Pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je poskytnete dobrovolně v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme k vyřízení smlouvy a bez jejich uvedení nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předávání údajů našim poskytovatelům služeb za účelem objednávky, platby a přepravy, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů. Po úplném zpracování smlouvy bude další zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva budou tyto údaje vymazány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3. Zpracování údajů pro účely přepravy

Vaše údaje předáváme přepravní společnosti v rozsahu potřebném pro doručení objednaného zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Zpracování údajů pro účely platby

V rámci platebního procesu v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatel technických služeb, úvěrová instituce, poskytovatel platebních služeb.

4.1 Zpracování údajů pro účely zpracování transakcí

V závislosti na zvoleném způsobu platby předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás jednají na základě zpracování naším jménem, nebo autorizovaným úvěrovým institucím nebo zvolenému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro platební proces. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V některých případech shromažďují poskytovatelé platebních služeb údaje potřebné pro zpracování platby sami, např. na svých webových stránkách nebo prostřednictvím technického řešení v rámci procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5. Reklama prostřednictvím e-mailu, pošty

5.1 E-mailová reklama při odběru newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme vám na základě vašeho souhlasu pravidelně zasílat náš e-mailový newsletter podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž k tomuto účelu použijeme vámi požadované nebo samostatně sdělené údaje.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Můžete tak učinit buď zasláním zprávy na kontaktní adresu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru.

Po odhlášení odběru vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo jsme si vyhradili právo použít vaše údaje k jiným účelům, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5.2 Poštovní reklama a vaše právo ji odmítnout

Dále si vyhrazujeme právo použít vaše jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro naše reklamní účely, např. pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů při propagaci a reklamě našich výrobků zákazníkům podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené.

Reklamy vám zasílá náš poskytovatel služeb, který zpracovává údaje naším jménem a kterému vaše údaje za tímto účelem předáváme.

6. Soubory cookie a další technologie

6.1 Obecné informace

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a bylo možné využívat určité funkce, zobrazovat vhodné produkty nebo provádět průzkum trhu, používáme na různých stránkách technologie, včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie).
Používáme takové technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie se používají ke shromažďování a zpracování IP adres, času návštěvy, informací o zařízení a prohlížeči, jakož i informací o vašem používání našich webových stránek (např. informací o obsahu nákupního košíku). Slouží to k zajištění našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené.

Kromě toho používáme technologie pro plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také pro webovou analýzu a online marketing. Další informace o tom, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Na našich webových stránkách můžeme používat další technologie, které nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů jednotlivě uvedeny. Další informace o těchto technologiích a příslušném právním základu naleznete na platformě naší služby pro správu souhlasů Usercentrics.

Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste mohli používat naše webové stránky. Patří sem např. soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se do zákaznické zóny nebo přidat položky do nákupního košíku.

Marketingové soubory cookie: Tyto soubory cookie zaznamenávají informace o vaší návštěvě webových stránek, dříve zobrazených stránkách a odkazech, na které jste klikli. Tyto informace používáme k přizpůsobení našich webových stránek a zobrazovaných reklam vašim zájmům.

Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají pro určité funkce našich webových stránek, např. pro zlepšení navigace na webových stránkách nebo pro poskytování přizpůsobených a relevantních informací (např. reklamy, které odpovídají vašim zájmům).

Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

7. Možnosti kontaktu a vaše práva

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které mají v procesu vyvažování zájmů přednost, můžete proti takovému zpracování údajů vznést námitku s budoucí účinností. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění práva vznést námitku nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

To neplatí pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.